Latest Blog News: Διαβάζετε πάντα και τα ΣΧΟΛΙΑ των αναρτήσεων!

Στατικές και Δυναμικές Ιστοσελίδες


Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Με την παγκόσμια άνθηση του διαδικτύου, τη χρήση του από όλο και περισσότερους ανθρώπους ως βασικό μέσο μαζικής επικοινωνίας, είναι πλέον προφανές ότι το κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιβάλλεται να έχει παρουσία σε αυτό. Ο συνηθέστερος τρόπος παρουσίασης των προϊόντων μιας επιχείρησης ή η προβολή ιδεών ενός ατόμου είναι μέσω μιας ιστοσελίδας. Τα είδη μιας ιστοσελίδας ποικίλουν, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Οι δυο μεγαλύτερες και βασικότερες κατηγορίες ιστοσελίδων είναι οι στατικές (static) και οι δυναμικές (dynamic). Στατικές ονομάζονται οι ιστοσελίδες, που έχουν μόνιμο περιεχόμενο. Αυτό δε σημαίνει ότι το περιεχόμενο τους πρέπει να είναι στατικό, αντιθέτως μπορεί να έχει πολλά κινούμενα γραφικά. Δυναμικές είναι οι ιστοσελίδες στις οποίες ο χρήστης-επισκέπτης αλληλεπιδρά με την ίδια τη σελίδα. Σήμερα κυριαρχεί μια λανθασμένη εντύπωση ότι οι στατικές ιστοσελίδες είναι ξεπερασμένες, κυρίως επειδή για να κατασκευαστούν βασίζονται σε παλαιότερες τεχνολογίες. Αυτή η εντύπωση όμως είναι άκρως λανθασμένη. Μερικές από τις πιο μοντέρνες ιστοσελίδες είναι στατικές, ενώ οι στατικές ιστοσελίδες προσφέρουν πλεονεκτήματα που δεν έχουν οι δυναμικές. Ο όρος "στατικές" αναφερέται στο μόνιμο περιεχόμενο των στατικών ιστοσελιδών και όχι σε κάποιο είδος κίνησης. Τα δεδομένα (κείμενο, φωτογραφίες κλπ.) για να αλλάξουν σε μια στατική σελίδα, θα πρέπει ο διαιχειριστής της σελίδας να τα αλλάξει χειροκίνητα, μέσω κάποιου ειδικού προγράμματος κατασκευής ιστοσελιδών. Αντίθετα στις δυναμικές ιστοσελίδες ο απλός χρήστης-επισκέπτης αλληλεπιδρά άμεσα-δυναμικά με την ίδια την σελίδα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει και το περιεχόμενό της. Για αυτό τον λόγο, οι δυναμικές ιστοσελίδες διαχειρίζονται από open source CMS (Content Management System), ότι δηλαδή το σύστημα διαχείρησης της σελίδας είναι ανοιχτό σε όλους τους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να το αλλάξουν ή να το τροποποιήσουν. Το κατά πόσο έχει τη δυνατότητα να αλλάξει/τροποποιήσει το περιέχομενο μιας δυναμικής ιστοσελίδας ένας επισκέπτης, το ορίζει ο υπερδιαχειριστής της σελίδας (administrator). Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή:


Η πρώτες ιστοσελίδες πλησιάζουν περισσότερο τις σημερινές στατικές, παρά
τις δυναμικές, που εφευρέθηκαν αργότερα. Ο βρετανός Τιμ-Μπέρνες Λι, εφευρέτης
internet ή του world wide web το 1989, δημοσίευσε τον Αύγουστο του 1991 αυτό που,
θεωρούμε σήμερα ως την πρώτη ιστοσελίδα, η οποία ήταν γραμμένη σε html, δηλαδή στη γλώσσα όπου γράφονται οι στατικές ιστοσελίδες. Οι δυναμικές ιστοσελίδες
βασίζονται σε γλώσσες και τεχνολογίες που ανακαλύφτηκαν πρόσφατα και
αναπτύσσονται συνεχώς. Οι δυναμικές ιστοσελίδες γράφονται στη γλώσσα προγραμματισμού php που αναπτύσσεται διαρκώς. Σήμερα χρησιμοποιείται η 4η κι η 5η έκδοση της php.

Για την ανάπτυξη και σχεδίαση δυναμικών ή στατικών ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται πολλές γλώσσες. Η html χρησιμοποιείται ευρέως στις στατικές ιστοσελίδες και η php στις δυναμικές. Στις δυναμικές μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και html γιατί η html δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού σε αντίθεση με την php όπου είναι.

HTML (HyperText Markup Language):

H html δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού. Είναι γλώσσα σήμανσης (markup language). Ανακαλύφτηκε από την IBM, η οποία ήθελε να λύσει το πρόβλημα της για μη τυποποιημένη εμφάνιση κειμένων στα διάφορα υπολογιστικά της συστήματα. Html υπάρχει και στις δυναμικές και στις στατικές ιστοσελίδες. Η html αποτελείται από διάφορα tags που δίνουν εντολές στον browser όπου ο τελευταίος απεικονίζει τα αποτελέσματα αυτών των εντολών στις οθόνες μας. Τα tags είναι εντολές που βρίσκονται μεταξύ των συμβόλων < και >. Π.χ. αν θέλουμε να δώσουμε εντολή στον browser μας να εμφανίσει κάποιο κείμενο μαρκαρισμένο σε bold, στην html γράφεται: <b>To_κείμενο_εδώ</b> Οι εντολές είναι case insensitive, δεν επηρεάζονται από το αν έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η html είναι η πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας ιστοσελίδας.

Η html έφερε τα πρώτα προβλήματα εμφάνισης ιστοσελιδών από τους διάφορους browsers.
Ειδικά όταν περιλαμβάνει (που περιλαμβάνει συχνά) εφαρμογές σε Javascript. Αρχικά είχαν θεσπιστεί κάποιες προδιαγραφές για τη html που κάλυπταν μέχρι τη html 2.0. Τα προβλήματα προέκυψαν όταν οι Microsoft κι η Netscape πρόσθεσαν στην html τέτοιες δυνατότητες που ήταν συμβατές να απεικονιστούν από ορισμένους browsers. Ακόμη και τώρα αλλιώς απεικονίζεται μια σελίδα από διαφορετικούς browsers. Χάρη σε αυτό εκθρονίστηκε ο explorer από τον firefox.

Μεγάλα προγράμματα στα οποία ο χρήστης συγγράφει κώδικα html και ταυτόχρονα μπορεί να βλέπει και το αποτέλεσμα των κωδικών που συγγράφει είναι το Dreamweaver της Adobe, το FrontPage της Microsoft και το Ace HTML.

PHP:

Η php είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται κυρίως στην κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων.

Μια ιστοσελίδα γραμμένη σε php για να ανοίξει σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη μας σε μορφή html μέσω του browser μας, επικοινωνεί και περνά από επεξεργασία από έναν συμβατό διακομιστή του ιστού (π.χ. Apache). Ο Apache είναι ο μεγαλύτερος και διασημότερος εξυπηρετητής (nameserver) του παγκόσμιου ιστού (world wide web). Ο Apache είναι ο δημοφιλέστερος εκ των εξυπηρετητών γιατί λειτουργεί και στα Linux, Unix ,Mac OS X εκτός από τα Windows. Η χρησιμότητα του Apache είναι γιατί όταν κάποιος χρήστης επισκέφτεται μια ιστοσελίδα από το πρόγραμμα περιήγησής του (browser), αυτό επικοινωνεί με τον διακομιστή-server μέσω του πρωτοκόλλου http, και έτσι δημιουργούνται οι ιστοσελίδες οι οποίες αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης και από εκεί στην οθόνη του υπολογιστή μας σε μορφή κώδικα html. Ο Apache υποστηρίζει εξ' ορισμού την εκτέλεση κώδικα php.

Η php ανακαλύφτηκε το 1995 από έναν φοιτητή τον Rasmus Lerdorf, ο οποίος δημιούργησε για απλή προσωπική χρήση ένα απλό script γραμμένο σε php. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες και έτσι το εξέλιξαν. Η εξέλιξη της php βασίστηκε και στη γλώσσα προγραμματισμού C. Σήμερα, στους περισσότερους ιστότοπους χρησιμοποιείται η 4η κι η 5η έκδοση της php, ενώ η επερχόμενη 6η έκδοση είναι ακόμη σε δοκιμαστικά στάδια.

CSS (Cascading Style Sheets):

Τα αρχεία (φύλλα στυλ) CSS μας επιτρέπουν να διαχωρίσουμε το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας από το σχεδιαστικό κομμάτι της. Και αυτό συμβαίνει γιατί όλα τα στοιχεία σχεδίασης και μορφοποίησης μιας σελίδας μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μόνο ξεχωριστό αρχείο CSS, το οποίο θα συνδέεται/θα επικοινωνεί με όλα τα άλλα αρχεία της σελίδας, και θα τα αλλάζει σχεδιαστικά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πρακτικό, γιατί αν για παράδειγμα θέλουμε να αλλάξουμε το φόντο (background color) μιας σελίδας, αρκεί να επέμβουμε στο αρχείο CSS και να κάνουμε εκεί την αλλαγή, και ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουμε την αλλαγή σε όλα τα αρχεία μιας σελίδας ξεχωριστά. Έτσι γλιτώνουμε πολλές σειρές κώδικα.
Τα πλεονεκτήματα της CSS συνοπτικά είναι:
1. Ελαχιστοποίηση χρόνου φόρτωσης μιας σελίδας, αφού μικραίνει το μέγεθος των αρχείων μιας σελίδας.
2. Ελαχιστοποίηση χρόνου γραφής κώδικα.
3. Προσβασιμότητα από όλους τους φυλλομετρητές-περιηγητές-web browsers (π.χ. Explorer).
4. Είναι πιστοποιημένο από το W3C, τον μεγαλύτερο οργανισμό Web Standards παγκοσμίως.
5. Ομοιόμορφη εμφάνιση όλων των σελιδών μιας ιστοσελίδας, αφού συνδέονται με το ίδιο αρχείο CSS.
6. Είναι SEO friendly, αφού ο κώδικας της σελίδας είναι πολύ καθαρότερος.
Η CSS είναι σχετικά πολύ εύκολη γλώσσα στην εκμάθησή της.

XML:

Είναι μια γλώσσα περιγραφής/δόμησης των δεδομένων. Λέγοντας δεδομένα, εννοούμε μια συλλογή στοιχείων δεδομένων, όπως κατάλογοι βιβλίων ή διευθύνσεων. Η XML δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού και ούτε έχει τα χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού. Η XML χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τον υπολογιστή μας να παράγει και να δομήσει τα δεδομένα.

Οι παραπάνω τέσσερις γλώσσες είναι από τις βασικότερες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας.


Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Στατικής και Δυναμικής Ιστοσελίδας


Η κατασκευή ιστοσελίδων (Web development-design) από τους σχεδιαστές (web designers-developers) είναι η διαδικασία δημιουργίας παρουσιάσεων περιεχομένου (συνήθως υπερκειμένου, ή πολυμέσων), οι οποίες προβάλλονται στον τελικό χρήστη του Διαδικτύου, μέσω ενός προγράμματος περιήγησης (browser).
Όλες οι ιστοσελίδες είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο ή ένα σύνολο από ηλεκτρονικά αρχεία αποθηκευμένα σε σκληρούς δίκους που λέγονται servers.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί να είναι εικόνες (.jpeg, .gif, .png, .bmp) τα οποία τοποθετούνται στη σελίδα μας, με τη χρήση των κατάλληλων κωδικών σήμανσης, ώστε να αναγνωρίζονται από τον περιηγητή μας, ο οποίος με τη σειρά του θα μας τα απεικονίσει στην οθόνη μας. Οι "κατάλληλοι κωδικοί σήμανσης" που προανέφερα είναι html/xhtml/xml.
Βέβαια σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η απλή γλώσσα σήμανσης html, έχει συνδιαστεί με εφαρμογές Javascript και με CSS, και έτσι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο περίπλοκα.
Πάντως σε γενικές γραμμές, οι browsers ακολουθούν τα ενιαία πρότυπα και προδιαγραφές που έχει θέσει το W3C. Κι οι browsers σήμερα ενσωματώνουν πάνω τους τα πρόσθετα (plug-ins), που άλλωτε θα έπρεπε να τα εγκαταστήσουν οι χρήστες ξεχωριστά.


Η στατική ιστοσελίδα έχει πλεονεκτήματα που δεν έχουν οι δυναμικές και το αντίθετο. Για αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Αυτό το λάθος το κάνουν πολλοί, που λένε ότι οι δυναμικές είναι καλύτερες από τις στατικές, ίσως επειδή έχουν πιο πολλά πλεονεκτήματα.
Η βασική διαφορά είναι ότι οι στατικές ιστοσελίδες δεν αλληλεπιδρούν με τον επισκέπτη, πράγμα που κάνουν οι δυναμικές.

Οι στατικές ιστοσελίδες

Οι στατικές ιστοσελίδες χαρακτηρίζονται από την μονιμότητα του περιεχομένου τους και της διάταξής τους (layout), τα οποία μπορούν να αλλάξουν/να τροποποιηθούν μόνο με αίτημα για αναβάθμιση (update) από τον προγραμματιστή/διαχειριστή της σελίδας αυτης. Μια απλή σελίδα html (έγγραφο html) που περιλαμβάνει κείμενο, συνδέσμους και φωτογραφίες για παράδειγμα, είναι ένα απλό παράδειγμα στατικής σελίδας. Τα δεδομένα σε μια στατική ιστοσελίδα δεν αλλάζουν δυναμικά. Έχουν σταθερό, αμετάβλητο περιεχόμενο.

Στα υπερ της στατικής σελίδας είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης, γιατί μια στατική σελίδα, δεν απαιτεί μεγάλο χώρο σε φιλοξενία από webserver. Μια στατική σελίδα αναπτύσσεται/σχεδιάζεται γρηγορότερα από ότι μια δυναμική. Επίσης οι στατικές σελίδες φορτώνουν πιο γρήγορα από ότι οι δυναμικές.
Μεγάλο πλεονέκτημα των στατικών ιστοσελιδών έναντι των δυναμικών είναι επίσης ότι πιο SEO friendly. To SEO σημαίνει Search engine optimization και στα ελληνικά "Βελτιστοποιήση Σελίδας για τις μηχανές αναζήτησης". Οι στατικές σελίδες λοιπόν είναι πιο φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης. Αυτό συμβαίνει γιατί στις στατικές ιστοσελίδες υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης στον κώδικα html, των meta tags τα οποία αναγνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης και κατατάσσουν την στατική σελίδα πάνω από μια δυναμική που δεν έχει ακριβώς αυτη την δυνατότητα. Αυτό είναι πολύ ισχυρό πλεονέκτημα των στατικών ιστοσελιδών, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει άμεση σχέση με την επισκεψημότητά τους. Και η επισκεψημότητα σε έναν ιστότοπο μπορεί να μεταφραστεί σε κέρδος. Και όπως είναι γνωστό, οι μηχανές αναζήτησης είναι αυτες που παραπέμπουν τους χρήστες στις ιστοσελίδες. Οπότε όσο καλύτερα κατεταγμένη η σελίδα στις μηχανές αναζήτησης σε διάφορες λέξεις-κλειδιά, τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα έχει έναντι των ανταγωνιστών της. Στην αγορά γίνεται σκληρή μάχη ανάμεσα στους SEO experts για διάφορες λέξεις-κλειδιά. Είναι αξιοσημείωτο, ότι μόνο στην ελληνική αγορά για λέξεις-κλειδιά όπως (fashion, gadgets, ρούχα), για να επιτευχθεί η πρώτη θέση στις μηχανές αναζήτησης, δαπανούνται μέχρι και 20 χιλιάδες ευρώ. Για αυτές τις φράσεις, στην παγκόμια αγορά τα ποσά εκτοξεύονται στα ύψη όπως είναι αντιληπτό. Εγώ έχω καταφέρει μετά από πολύ δουλειά στην στατική μου ιστοσελίδα (http://bloggertips.gr/) να εμφανίζομαι στα πρώτα δυο αποτελέσματα της Google, όταν αναζητά κάποιος με τη φράση "blogger tips", η οποία είναι και συχνή φράση αναζήτησης.

Στα κατά μιας στατικής ιστοσελίδας είναι ότι χρήστης πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού, για να μπορεί να ανενεώσει το περιεχόμενο της σελίδας. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να επεμβαίνει στον κώδικα.
Σε μια στατική ιστοσελίδα ο χρήστης δεν έχει κανένα είδους αλληλεπίδραση με τη σελίδα και όποια άλλα μεινονεκτήματα συνεπάγονται σε αυτό.

Θα επιλέξετε μια στατική ιστοσελίδα αν δεν έχετε σκοπό να ανανεώνετε συχνά τις σελίδες σας, οι οποίες δεν θα ξεπεράσουν τις 15-20. Οι στατικές ιστοσελίδες ενδείκνυνται για μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν μια απλή παρουσιάση των προϊόντων τους στο διαδίκτυο, χωρίς να θέλουν να τα ανανεώνουν συχνά.

Η κατασκευή μιας στατικής ιστοσελίδας από τους web designers έχουν χαμηλότερο κόστος, σε σχέση με τις δυναμικές, και αυτό είναι λογικό γιατί είναι πιο απλή η κατασκευή τους. Ενδεικτικά οι τιμές για μια στατική ιστοσελίδα αρχίζουν από 60 εως 400 ευρώ σε γενικές γραμμές.

Δυναμικές ιστοσελίδες

Οι δυναμικές ιστοσελίδες προσαρμόζουν το περιεχόμενο τους και την εμφάνισή τους σύμφωνα με την καταχώρηση/αλληλεπίδραση ή τις αλλαγές του τελικού χρήστη στο περιβάλλον προγραμματισμού (χρήστης, ώρα, τροποποιήσεις στη βάση δεδομένων κτλ.). Το περιεχόμενο μπορεί να αλλάζει στον υπολογιστή του τελικού-χρήστη με τη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού που εκτελούνται στον υπολογιστή του χρήστη (JavaScript, VBScript, Actionscript, etc.). Το περιεχόμενο στις δυναμικές σελίδες συχνά μεταφράζεται στον εξυπηρετητή (server), που εκεί αποστέλνεται μέσω του διακομιστή (Apache), μέσω γλωσσών προγραμματισμού που εκτελούνται στον εξυπηρετητή (Perl, PHP, ASP, JSP, ColdFusion, .NET κτλ). Πίσω από δυναμικά websites κρύβονται πάντα βάσεις δεδομένων (databases) οπού εκεί αποθηκεύονται δεδομένα και πληροφορίες του εν λόγω website. Και με εντολή του χρήστη, το website επικοινωνεί με την database, από όπου θα αντλήσει το περιεχόμενο που απαίτησε να δει ο χρήστης. Λόγω των databases καθιστάται εύκολη η προσθαφαίρεση περιεχομένου στις δυναμικές ιστοσελίδες, ακόμα και από τον πιο άσχετο (σε γνώσεις προγραμματισμού) χρήστη-επισκέπτη της σελίδας.
Διότι σε μια στατική σελίδα για να αλλάξει ή να τροποποιήσει κανείς το περιεχόμενο της σελίδας θα πρέπει να επέμβει στον κώδικα. Άρα πρέπει να ξέρει προγραμματισμό. Ενώ σε μια δυναμική σελίδα, απλά πρέπει να ξέρει πως να διαχειρίζεται το περιεχόμενο στη βάση δεδομένων και όλα τα υπόλοιπα γίνονται αυτοματοποιημένα από το πρόγραμμα. Όπως είπαμε οι στατικές σελίδες είναι απλά html έγγραφα. Οι δυναμικές ιστοσελίδες είναι εφαρμογές-προγράμματα. Για την δημιουργία ενός δυναμικού site χρειάζονται πολλές-πολλές γραμμές κώδικα προγραμματισμού. Παρόλο όμως που είναι σχετικά δύσκολο να κατασκευαστεί ένα δυναμικό site, είναι εύκολο να διαχειριστεί και να ανανεωθεί. Εδώ είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα, έναντι των στατικών. Για να μπορεί ένας απλός χρήστης-επισκέπτης να διαχειρίζεται (να το αλλάζει, να το τροποποιεί ή να το διαγράφει) το περιεχόμενο μιας δυναμικής σελίδας εύκολα, χωρίς γνώσεις προγραμματισμού, υπάρχουν τα CMS! CMS (Content Managment System) είναι εύχρηστοι μηχανισμοί διαχείρησης περιεχομένου. Έτσι, στην περιοχή διαχείρησης της σελίδας, μπορούν να διαχειριστούν το περιεχόμενό της, απλά μέλη, συντάκτες, διαχειριστές κ.α. Ο καθένας έχει τον δικό του κωδικό πρόσβασης και το τι προνόμια έχει ο καθένας και κατα πόσο μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο της σελίδας, το ορίζει ο υπερδιαχειριστής της σελίδας.


Κάποιος θα επιλέξει μια δυναμική ιστοσελίδα αν θέλει να έχει μια δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο. Αν έχει σκοπό να ανανεώνει συχνά το περιεχόμενό της και να θέλει να έχει απεριόριστο αριθμό διαφορετικών σελιδών. Στα υπερ είναι ότι το περιεχόμενό της μπορεί να ανανεωθεί και να τροποποιηθεί από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν προγραμματισμό, σε αντίθεση με τις στατικές, όπου αυτό καθιστάται αδύνατον. Επίσης σε μια δυναμική ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολη η διαχείρηση χρηστών, διαχειριστών και μελών της ιστοσελίδας.


Θα επιλέξετε μια δυναμική σελίδα αν θέλετε να ανεβάσετε πολύ περιεχόμενο σε αυτή (μιλάμε για πάνω από 20 σελίδες) και επίσης θέλετε να ανανεώνετε το περιεχόμενό της συχνά. Αν θέλετε οι αναρτήσεις σας και τα άθρα σας να είναι κατηγοριοποιημένα και αρχειοθετημένα. Αν θέλετε να έχετε συντάκτες όπου θα δημοσιεύουν νέο περιεχόμενο χωρίς να γνωρίζουν προγραμματισμό. Αν θέλετε να δίνετε τη δυνατότητα στους επισκέπτες σας να γίνουν ενεργά μέλη στη σελίδα σας και να έχουν δικό τους κωδικό πρόσβασης για να συνδέονται σε αυτην.

Στα κατά ενος δυναμικού site είναι αναμφίβολα το κατα πολύ υψηλότερο κόστος κατασκευής, αλλά και συντήρησης, γιατί λόγω των μεγαλύτερων απαιτήσεων, απαιτεί πολύ μεγαλύτερο χώρο φιλοξενίας σε webserver. Συνήθως φορτώνει πιο αργά από μια στατική σελίδα και για να κατασκευασθεί μια δυναμική σελίδα από κάποιον web designer ή από κάποιον προγραμματιστή απαιτείται πολύς χρόνος, γιατί όπως προείπα απαιτούνται πολλές-πολλές σειρές κώδικα.

Ενδείκνυνται για μεγάλες επιχειρήσεις, που θέλουν να φτιάξουν ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), όπου θα διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους, για ξενοδοχεία τα οποία θέλουν ο επισκέπτης να κάνει ηλεκτρονικές κρατήσεις των δωματίων τους και γενικότερα για μεγάλα ειδησεογραφικά portals τα οποία ανανεώνουν συχνά το περιεχόμενό τους και θέλουν ο χρήστης-επισκέπτης να γίνεται μέλος στη σελίδα, να αφήνει σχόλια, να λαμβάνει newsletter και γενικότερα να αλληλεπιδρά με την σελίδα.

Οι δυναμικές ιστοσελίδες έχουν υψηλότερο κόστος κατασκευής από ότι οι στατικές και αυτό είναι λογικό, λόγω της πολυπλοκότητας του περιχομένου τους. Ενδεικτικά οι τιμές κυμαίνονται από 300 ευρώ, ενώ έχω δει να φτάνουν εως 5000, αν πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο site, π.χ. το site ενός πολύ μεγάλου e-shop.
Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές, ενώ μεταβάλλονται διαρκώς.
Όπως εξήγησα παραπάνω κιόλας κυκλοφορούν στην αγορά έυχρηστοι μηχανισμοί CMS όπου όλα γίνονται αρκετά πιο αυτοματοποιημένα και έτσι η δημιουργία ενός δυναμικού website καθιστάται πιο εύκολη και φτηνή από ποτέ.
Το δημοφιλέστερο, μεγαλύτερο και πιο διαδεδομένο σύστημα διαχείρησης περιεχομένου (CMS) είναι το Joomla που είναι και open source εφαρμογή, ενώ ακολουθεί και το Drupal, που ομολογουμένως είναι πιο δύσκολο, γιατί απαιτεί γνώσεις προγραμματιστή.

Το ότι σε γενικές γραμμές οι δυναμικές ιστοσελίδες παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες από ότι οι στατικές, αυτό σε σημαίνει ότι είναι απαραίτητες για όλους. Πριν προέβεις στην επιλογή δυναμικού ή στατικού website, μεγάλη σημασία έχει να ξέρεις τι ζητάς από αυτό.

Η εφεύρεση των δυναμικών ιστοσελιδών αποτέλεσε σταθμό στη πορεία του internet. Με την ανακάλυψη αυτή, πλέον ο χρήστης από απλός αναγνώστης θα μπορούσε να γίνει μέλος σε μια σελίδα, να την προσαρμόσει στα μέτρα του, να προσθέσει τις δικές του πληροφορίες σε αυτή, και γενικώς με τις δυναμικές ιστοσελίδες δημιουργήθηκαν τα μεγαλύτερα σε επισκεψημότητα σημερινά sites. Αυτή η ανακάλυψη είχε σημαντικότατες επιπτώσεις σε διάφορους τομείς. Πλέον πολλοί σύλλογοι, ομάδες έχουν μόνο διαδικτυακή παρουσία. Ιδίως οι άνθρωποι με αναπηρίες μπορούν να κάνουν πράγματα, που δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν με άλλον τρόπο. Με τις δυναμικές ιστοσελίδες, "ζωντάνεψε" το internet!

Μην ξεχνάμε ότι όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις ξενοδοχείων (online booking) είναι εφικτές μόνο απο δυναμικές σελίδες. Με τα δυναμικά websites, πλέον μπορούμε να κάνουμε οικονομικές συναλλαγές μέσω του internet, να δούμε τα e-mail μας και γενικότερα να κάνουμε πράγματα που παλαιότερα ήταν αδύνατα από το διαδίκτυο.

Προμηνύεται λαμπρό μέλλον και για τις δυναμικές και για τις στατικές ιστοσελίδες (και ίσως ανακαλυφτεί κι άλλη κατηγορία), με τις νέες τεχνολογίες που ανακαλύπτονται διαρκώς και άλλες που βρίσκονται σε πειραματικά στάδια.

Παρακαλώ σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) στο παραπάνω άρθρο! Μου πήρε εβδομάδες για να το συγγράψω. Παρακάτω αναφέρω τις πηγές από τις οποίες άντλησα το περιεχόμενό του άρθρου.

Πηγές:
1. "Μαθαίνετε εύκολα Joomla" από Εκδόσεις Ξαρχάκος
Copyrights: για το http://bloggertips.gr/


Προσθέστε meta tags στο blog σας και βοηθήστε τις μηχανές αναζήτησης να το εντοπίσουν ευκολότερα


Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Καλησπέρα στους αναγνώστες του bloggertips.gr.

Σήμερα θα σας δείξω πως μπορείτε να "βοηθήσετε" κατά κάποιον τρόπο τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google, Bing) έτσι ώστε να βρίσκουν με μεγαλύτερη επιτυχία το blog σας στις αναζητήσεις τους, "φέρνοντας" και αυτές με τη σειρά τους νέους επισκέπτες.
Αυτό θα το πετύχουμε μέσω HTML, χρησιμοποιώντας meta tags.

Παρακάτω θα δείτε τη διαδικασία και θα καταλάβετε περισσότερα:

1. Σύνδεση στο λογαριασμό blogger
2. Σχεδίαση
3. Επεξεργασία HTML
4. Με Ctrl + F αναζητούμε το <head> και μετά από αυτό, δηλαδή ακριβώς από κάτω επικολλούμε τα παρακάτω:

<meta content='DESCRIPTION HERE' name='description'/>
<meta content='KEYWORDS HERE' name='keywords'/>
<meta content='AUTHOR NAME HERE' name='author'/>

5. Προσαρμόζουμε τον κώδικα στα δικά μας δεδομένα, δηλαδή:

Αντικαθιστούμε:
το "DESCRIPTION HERE" με μια περιγραφή του blog μας
το "KEYWORDS HERE" με λέξεις-κλειδιά που είναι πιθανό να "τραβήξουν" επισκέπτες και σχετίζονται, φυσικά, με το περιεχόμενο του blog μας
το "AUTHOR NAME HERE" με το όνομα ή τα ονόματα αυτών που γράφουν στο blog

Ας πάρουμε ως πρόχειρο παράδειγμα το bloggertips.gr.
Θα προσαρμόζαμε τον κώδικα ώστε να φαίνεται κάπως έτσι:

<meta content='Blog που ασχολείται με Web design - Web services - κατασκευή νέων ιστοσελίδων' name='description'/>
<meta content='bloggertips, blogger tips and hacks, blogger gadgets, web design, web services, make money online' name='keywords'/>
<meta content='Johnpatra' name='author'/>

6. Αποθήκευση προτύπου, είμαστε έτοιμοι!


Δοκιμάστε το και πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το tip αφήνοντας το σχόλιό σας από κάτω.


Πηγές: http://zenplate.blogspot.com/
Copyrights: http://bloggertips.gr/


Post by Secra from Web in Greece


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ 30 ΕΥΡΩ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ DOMAIN


Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας.  

Αναλαμβάνουμε να σας φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα (με domain που εσείς επιλέγετε) για την επιχείρησή σας (όπου θα δημοσιεύετε τις οικονομικές καταστάσεις σας) μόνο με 30 ευρω, που είναι η οικονομικότερη της αγοράς!

Στείλτε μας e-mail στο help@bloggertips.gr για να μιλήσουμε τηλεφωνικά ή μέσω skype για περισσότερες λεπτομέρειες!


Ηλεκτρονική έκδοση Περιοδικού-Καταλόγου


Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF


Ύστερα από απορία αναγνώστη,σε αυτή την ανάρτηση θα δείξουμε πως να δημιουργήσετε ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού σας ή του καταλόγου σας.
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στη διεύθυνση FlipSnack
και στη συνέχεια ανεβάστε τα αρχεία pdf του περιοδικού σας ή του καταλόγου σας.
Ακολουθήστε τα βήματα που σας υποδεικνύει η ιστοσελίδα και το περιοδικό σας ή ο κατάλογός σας είναι έτοιμος!Copyrights: http://www.bloggertips.gr/


 
© Copyright 2009-14 bloggertips.gr | All rights reserved. | Επικοινωνία | LK Magazine v2 from Lasantha | Πίσω στην ΚΟΡΥΦΗ | | Subscribe in a reader (Google,Yahoo κα)

* free blogger tips,tricks,gadgets,widgets,templates,themes,help,hacks,design,domains,xml,html,blogspot.gr *